‘Het is mijn missie om de belangen die over en weer spelen op projectniveau samen te brengen en te komen tot een open samenwerking.’

Silvo de Haas: projectbegeleider met passie voor waterbouw

Ik breng overzicht, rust, humor, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen met mij mee. Met 14 jaar ervaring aan zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde heb ik kennis van de belangen die over en weer spelen. Het is mijn missie om deze op projectniveau samen te brengen en te komen tot een open samenwerking. In bredere context heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor kennisdeling binnen de GWW via het UAVgc platform van de CROW en de Vereniging van Waterbouwers.

Op +150 projecten in aanbesteding heb ik het kwalitatieve deel (EMVI) vorm gegeven met in veel gevallen een succesvol en soms een doorslaggevend resultaat. Het betrof natte, droge, landelijke en binnenstedelijke projecten alsmede Ruimte voor de Rivier. Hierbij heb ik creatieve ideeën en oplossingen ingebracht, waarbij ik door mijn praktische kennis met beide benen op de grond blijf staan.

Voor +50 projecten heb ik het projectmanagementsysteem opgezet onder zowel UAV als UAVgc. Vanwege mijn kennis en ervaring met SE ben ik verder op een drietal complexe projecten ingezet in de verschillende rollen van het IPM-team. Met mijn ervaring op de verschillende taakvelden binnen het IPM heb ik kennis van de onderlinge raakvlakken en hiermee samenhangende risico’s. Daarbij ben ik communicatief vaardig en weet deze kennis te delen binnen het team en naar de stakeholders.

Vanuit mijn vakgebied is de waterbouw en het werken op de grens van land en water mijn grootste passie, woonachtig aan de kust en omringd door dijken en water kan het ook haast niet anders. Dit neemt niet weg dat ik ook ruime ervaring heb in projecten met droog grondverzet, (water)bodemsaneringen en de wegenbouw.

Mail of bel om vrijblijvend te kijken naar de kansen bij samenwerking.

Werkervaring

Na mijn werkervaring bij ingenieursbureaus en gemeente heb ik de overstap gemaakt naar de aannemerij. Op zoek naar een nieuwe uitdaging heb ik deze gevonden bij de Vries & van de Wiel. De toepassing van geïntegreerde contracten en EMVI was toen net in opkomst. In het licht van deze ontwikkelingen kreeg ik van de Vries & van de Wiel de taak een brug te slaan tussen hun belangen en die van de opdrachtgever. Vanaf het eerste UAV-gc project 'De Kreupel fase 2' (Rijkswaterstaat) tot en met mijn laatste project 'Dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei' (RvdR) heb ik mij steeds verder gespecialiseerd op het gebied van geïntegreerde contracten, integraal projectmanagement, systeemgerichte contractbeheersing, systems engineering en de uitwerking van kwalitatieve delen (EMVI).

Met de start van mijn eigen bureau 'de Haas - Projectbegeleiding' ben ik een volgende uitdaging aangegaan. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om organisaties te versterken. Onderstaand een kort overzicht van mijn carrière.

 • Eigenaar van De Haas - Projectbegeleiding | Maart 2014 tot heden   
  • Projectmanager Rijkswaterstaat | Mei 2019 tot heden
  • Contractmanager Rijkswaterstaat | Februari 2015 tot heden
  • Projectadviseur Boskalis | December 2015 tot en met maart 2017
  • Contractmanager Beens Dredging | Maart 2017 tot en met oktober 2017
  • Contractmanager HV Steenwijk | Juni 2015 tot en met februari 2016
  • Adviseur projectbeheersing Rijkswaterstaat | Juli 2014 tot en met maart 2015
  • Projectmanager Klein Wieringen | Juli 2014 tot en met april 2015
  • Tenderengineer Beens Groep | Oktober 2014 tot en met april 2015
  • Tenderengineer Ooms Construction | April 2014 tot en met juni 2014
 • Engineer bij de Vries & van de Wiel | Augustus 2007 tot februari 2014
 • Projectengineer bij Procensus | Maart 2005 tot Augustus 2007
 • Projectengineer bij gemeente Purmerend | Juni 2004 tot maart 2005
 • Projectengineer bij Temid | Maart 2004 tot juni 2004
 • Projectengineer bij ARCADIS Nederland | Maart 2002 tot maart 2004
 • Afstudeerproject uitbreiding Marinevliegkamp De Kooy bij defensie en Naco | September 2001 tot december 2001
 • Stagiair bij Dienst Vastgoed Defensie, beheer en onderhoud defensieterreinen | September 2000 tot december 2000
 • Stagiair bij Dura Vermeer, project aanleg aquaduct Vijfhuizen voor de Zuidtangent | Januari 2000 tot juli 2000

Cursussen

 • 2013                Interne Audit ISO 9001 (KIWA)
 • 2013                Relatics basistraining
 • 2011-2012        Middle Management
 • 2012                Primavera Risk Analysis
 • 2010                Risicoanalyse en –management (CROW)
 • 2010                Risico’s en aanbesteden (CROW)
 • 2009                Werken met Flora & Faunawet
 • 2009                Aanbesteden geïntegreerde contracten (CROW)
 • 2009                Standaard RAW bepalingen (CROW)
 • 2008                VCA Vol
 • 2008                Microsoft office Visio
 • 2008                Risicomanagement (PAO)
 • 2007                UAV-GC 2005
 • 2005                Systeemgerichte contractbeheersing (PAO)
 • 2002                AutoCAD 

Opleidingen

 • Hogeschool Alkmaar - Bachelor's degree, Civil Engineering | 1997 - 2001  | Waterbouw, wegenbouw en constructie
 • OSG Nieuwediep - HAVO | 1997

Overige gegevens

 • Geboortedatum: 25 oktober 1977
 • Nationaliteit:      Nederlands
 • Rijbewijs:           BE
Silvo de Haas
zand