‘Vanuit mijn vakgebied is het werken op de grens van land en water mijn grootste passie. Hierin weet ik mijn kennis en ervaring in de grond-, weg- en waterbouw optimaal toe te passen.’

Projecten

Ingezet in alle projectfases bezit ik een brede projectervaring verdeeld over de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw. Onderstaand kunt u de hoofdthema's van mijn projectervaring teruglezen. Via de snelkoppelingen vindt u per vakgebied een aantal referentieprojecten nader uitgelicht. De projecten vormen slechts een klein deel van mijn totale projectervaring, dus als u specifieke projectervaring zoekt neem dan contact met mij op.

Grondbouw: dijkversterkingen, dijkverleggingen, aanbrengen voorbelastingen, kadeverbeteringen, ruimte voor de rivier, hoogwaterbeschermingsprogramma, (bagger)depotvorming en droge saneringen.

Waterbouw: afzanden van waterbodems, proefprojecten in de natuurbouw en vooroeververdediging, baggerwerkzaamheden, meerjarig onderhoud van vaarwegen, waterbodemsaneringen, aanleg natuurvriendelijke oevers en verwijderen van een voormalig sluiseiland.

Wegenbouw: aanleg aardebanen en leverantie zand, herinrichtingsprojecten gemeentelijke infrastructuur, bouw- en woonrijpmaken, ontwerp rotondes, vliegveldontwerp en aanleg ongelijkvloerse kruisingen.

 

Grondbouw - Mokbaai 2
zand