‘Ik breng creatieve ideeën en oplossingen in, waarbij ik door mijn praktische kennis met beide benen op de grond blijf staan.’

Projecten Wegenbouw

De volgende projecten vormen een greep uit mijn ervaring.

Contractmanager en adviseur projectbeheersing - Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland

Contractmanager (IPM) en adviseur projectbeheersing Risicomanagement en Planningsmanagement voor de Cluster Grootschalige Renovaties bij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland. Binnen het cluster Grootschalige renovaties worden meerdere projecten van grootschalige renovaties van civiele kunstwerken uitgevoerd. Typerend voor de projecten zijn de grote aanpassingen aan de kunstwerken waarbij vooronderzoek en een goede communicatie met interne en externe stakeholders noodzakelijk is.

Ontsluiting Leiden Bio Science Park - Ooms & Structon

Tenderbegeleiding voor Ooms en Structon op het multidisciplinaire project Ontsluiting Leiden Bio Science Park. De werkzaamheden bestonden uit het opzetten van het kwalitatieve deel (EMVI-plan) in samenwerking met het projectteam.

Aanleggen van de aardebaan Oostelijke ontsluitingsroute IJburg 2e fase te Diemen

Bij dit project was ik na gunning verantwoordelijk voor het opzetten van het projectmanagementsysteem. Het werk omvatte in hoofdzaak het leveren en verwerken van zand (ca. 890.000 m3) en het opbreken en aanbrengen van asfaltverharding en fundering (ca. 13.000 m2).

Diverse wegenbouwprojecten bij ProCensus

Bij ProCensus heb ik diverse civieltechnische projecten uitgewerkt en begeleid in opdracht van gemeentes en projectontwikkelaars. Het ging hier veelal om infrastructurele herinrichtingen, reconstructies riolering alsook bouw- en woonrijp maken. Mijn takenpakket omvatte de algemene projectleiding en het opstellen van het ontwerp, bestek, ramingen en rapportage. In veel gevallen was ik hierbij het eerste aanspreekpunt van de opdrachtgever.

Diverse wegenbouwprojecten bij de gemeente Purmerend

Voor de gemeente heb ik infrastructurele projecten uitgevoerd variërend van complete herinrichtingen tot klein en groot onderhoud (wegontwerp en elementen). Daarnaast hield ik mij bezig met de reconstructies van riolering. Vanuit de gemeente was ik van de planfase tot en met de aanbestedingsfase verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpen, bestekken, ramingen en rapportages.

Herinrichting toegang en wegverlenging ESA Estec bij Temid

De herinrichting van het bestaande toegangsterrein van European Space Agency Estec met meerdere opstelstroken voor de beveiligde toegangscontrole is één van mijn projecten bij Temid geweest. Op het project was ik verantwoordelijk voor het opstellen van het wegontwerp, de rapportages en het bestek.

Diverse wegenbouwprojecten bij Arcadis

Op verschillende projecten heb ik namens Arcadis het wegontwerp opgesteld op basis van RONA. Mijn taken bestonden uit het opstellen van het ontwerp en bestek.

Afstudeerproject: uitbreiding van Marine Vliegkamp De Kooy

Als afstudeeronderwerp hield ik mij, samen met twee van mijn studiegenoten, bezig met de uitbreiding van Marine Vliegkamp De Kooy. Dit vanuit de ontwikkeling dat het bevoorradingsvliegtuig de Orion mogelijk naar dit vliegveld zou worden overgeplaatst. Voor het afstudeerproject heb ik het ontwerp van de landingsbaan, de taxibanen, de opstelterreinen en de vliegveldverlichting uitgewerkt.

Wegenbouw - MVK De Kooy
asfalt