‘Ik breng overzicht, rust, humor, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen met mij mee.’

Projecten Grondbouw

De volgende projecten vormen een kleine greep uit mijn ervaring.

Dijkversterking Marken

De dijk om Marken voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Delen van de dijk kennen stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk op een aantal plaatsen te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig. Sinds de Afsluitdijk heeft Marken geen overstroming meer meegemaakt. Om ook in de toekomst vol- doende veiligheid te bieden, zijn nu maatregelen nodig. Daarom werken Rijkswaterstaat, waterschap, gemeente, provincie, belan- genorganisaties en inwoners aan plannen voor een betere bescherming.

 

Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

Het project omvat het verhogen, verbreden en aardbevingsbestendig maken van de Waddenzeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl over een afstand van twaalf kilometer. De werkzaamheden zullen in de periode eind 2016 tot eind 2019 worden uitgevoerd. Het dijkverbeteringsproject maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van Rijkswaterstaat en alle waterschappen om primaire dijken op een meer innovatieve en robuuste wijze te versterken.

De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is op dit moment voldoende sterk, maar voldoet niet aan de nieuwe rijksnormen die vanaf 2017 gelden. Dat heeft te maken met de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Daarnaast kampt het gebied met aardbevingen en bodemdaling door gaswinning.

[Bron: http://nederland.boskalis.com]

Dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei

De hoofdwerkzaamheden van de Vries & van de Wiel bestaan uit het aanleggen van nieuwe dijken en het verlagen van het maaiveld in Cortenoever (Brummen) en in de Voorsterklei (Voorst). Delen van de huidige dijken worden verlaagd tot drempels. De aanleg van wegen en fietspaden, het kappen van bomen en de sloop van woningen horen ook bij de opdracht.

Nadat wij de tenderfase succesvol hadden afgesloten, was ik tijdens de realisatiefase verantwoordelijk voor projectbeheersing, projectondersteuning, SCB/SE en omgevingsmanagement. In een artikel van de Stentor een lokaal nieuwsblad leg ik kort uit wat het project inhoudt.

Dijkversterking Molwerk in de Mokbaai (HWBP-2)

De dijken rond de Mokbaai moesten worden verstevigd omdat een deel van deze primaire kering niet langer voldeed aan de wettelijke veiligheidsnorm. Over de bestaande bekleding is een laag breuksteen met gietasfalt aangebracht. Tijdens het werk is rekening gehouden met het ecologisch bijzondere karakter van de Mokbaai, het getij, het broedseizoen, het trekvogelseizoen in het najaar en het stormseizoen.

Nadat we de tenderfase met succes hadden afgesloten heb ik namens de Vries & van de Wiel het projectmanagementsysteem opgezet en de systeemgerichte contractbeheersing opgepakt.

Diverse dijkversterkingsprojecten - Arcadis

Als projectengineer was ik vanuit de plan- of realisatiefase bij Arcadis betrokken bij projecten als: 

  • dijkversterking Markermeerdijken Enkhuizen-Hoorn (ontwerp en rapportage);
  • dijkversterking Markermeerdijken Medemblik-Enkhuizen (directievoering);
  • dijkversterking Nederlek: Schuwacht-Voorstraat-Opperduit (ontwerp en rapportage);
  • dijkversterking Lekdijk: Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven (ontwerp en rapportage);
  • referentie Alternatief Dijkversterking (ontwerp en rapportage);
  • project Veiligheid voor Nederland in Kaart (ontwerp en rapportage);
  • dijkdoorbraak te Wilnis voor de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), t.w. het uitvoeren kade-inspecties en ondersteuning specialisten ter plaatse.
Grondbouw - Mokbaai 6
zand